Bij de gemeente en provincie werken vele duizenden ambtenaren. De arbeidsovereenkomst die hen alle treft, is onderhevig aan veranderingen sinds het wetsvoorstel dat de ambtenarenstatus wil afschaffen. Vorenstaande geeft nogal commotie binnen het ambtenarenapparaat.