Juridisch hulp voor ambtenaren bij strafrecht

Strafrecht

Onze strafrechtadvocaten kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Het worden aangemerkt als verdachte in de zin van het strafrecht, dient voor – iedere – ambtenaar het startsein te zijn om – gelijk – informatie in te winnen over zijn of haar de rechtspositie!

Het strafrecht kent namelijk allerlei varianten van verwijtbaarheid die voor een gewone burger vaak slecht/niet zijn te overzien. Bij de meeste ambtenaren leidt een strafrechtelijke vervolging/veroordeling vaak direct tot rechtspositionele gevolgen.

Onze strafrecht advocaten staan al jaren opsporingsambtenaren bij en ook zij schatten vaak de ernst van een strafrechtelijke vervolging niet juist in. Ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad, heeft daarbij reeds aangegeven dat indien u naar het politiebureau gaat, u moet begrijpen dat het dan niet over koetjes of kalfjes zal gaan.

Zelfs de Hoge Raad waarschuwt u dus om uw vervolging uiterst serieus te nemen!


Ambtenaren kunnen in aanraking komen met het strafbare feiten. Maar wanneer kunnen ambtenaren ook strafrechtelijk vervolgd worden?

Sinds de Pikmeer-arresten van de Hoge Raad is er duidelijkheid over de strafrechtelijke aansprakelijkheid van publiekrechtelijke rechtspersonen en ambtenaren.

Kort gezegd is in deze arresten bepaald dat de Staat volledige strafrechtelijke immuniteit geniet, openbare lichamen in de zin van hoofdstuk 7 van de Grondwet (provincies, gemeenten, waterschappen en andere openbare lichamen) alleen immuniteit aangaande de uitvoering van hun ‘exclusieve overheidstaak’ en andere publiekrechtelijke rechtspersonen in het geheel géén strafrechtelijke immuniteit genieten. Deze strafrechtelijke immuniteit geldt ook voor de opdrachtgevers tot en feitelijke leidinggevers aan.

Dit neemt echter niet weg dat ambtenaren en ambtsdragers die handelen binnen de context van een publiekrechtelijke rechtspersoon als natuurlijk persoon wél strafrechtelijk aansprakelijk kunnen zijn indien zij een strafbaar feit hebben gepleegd, medegepleegd, uitgelokt, hebben doen plegen of daaraan/daartoe medeplichtig zijn geweest (artikel 47 en 48 SR).

Sterker nog, het begaan van een strafbaar feit in een ambtelijke hoedanigheid is een wettelijke strafverzwaringsgrond (artikel 44 SR).

Ook in de privésfeer kunt u met het strafrecht in aanraking komen. Dit kan als verdachte of als slachtoffer. Ook dan is het van groot belang dat u de juiste juridische bijstand krijgt.

De strafrechtspecialisten van www.ambtenarenbalie.nl kunnen u bijstaan in strafzaken waarbij u als ambtenaar, maar ook als privé persoon, betrokken bent.

Bel tijdig!

Nieuwsberichten gerelateerd aan strafrecht

Toename aantal verdachten van geweld tegen hulpverleners

Uit zeer recente cijfers blijkt dat het aantal verdachten van…

De bevoegdheden van particuliere forensische onderzoeksbureaus

Regelmatig staan er in de krant en op het internet artikelen…

Wanneer kan een ambtenaar strafrechtelijk worden vervolgd?

Ambtenaren kunnen in aanraking komen met het strafbare feiten.…

Rechterlijk pardon voor militair

De militair in kwestie werd na te zijn gerepatrieerd op medische…

De Militaire Balie © 2016 Alle rechten voorbehouden. Website door GeusMedia