Schadevergoeding veteraan / Militair met letsel

SCHADEVERGOEDING VETERAAN / MILITAIR MET LETSEL

Bent u militair of veteraan en heeft u letsel (psychisch of lichamelijk) door een uitzending of dienstongeval. De kans is groot dat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding van defensie.

Onze defensie letselschadespecialist kent alle verschillende schadevergoedingsregelingen. Wij kunnen door onze ruime ervaring met militaire claims snel een inschatting maken of u in aanmerking komt voor een schadevergoeding defensie.

LETSELSCHADE

Van letselschade is sprake als de militair of veteraan te maken krijgt met letsel (psychisch of lichamelijk) en daardoor schade lijdt.

Voorbeeld: 

Een militair overkomt tijdens een missie een ongeluk. Door het ongeval verbrijzelt de militair zijn knie. De militair raakt blijvend invalide, wordt dienstongeschikt verklaard, wordt ontslagen en komt in de WIA terecht.

LETSEL à verbrijzelde knie

SCHADE à loopbaanschade

SCHADEVERGOEDING BIJ LETSEL MILITAIREN EN VETERANEN

Defensie kent meerdere regelingen waarop dienstslachtoffers een beroep kunnen doen om een schadeloosstelling te krijgen. Militairen en veteranen die letselschade hebben door een uitzending of dienstongeval, kunnen via onderstaande regelingen wellicht in aanmerking komen voor een schadevergoeding:

 • Militair invaliditeitspensioen, bijzondere invaliditeitsverhoging, voorzieningen;
 • Volledige Schadevergoeding Defensie;
 • Ereschuldregeling;
 • Restschade claim tegen defensie.

Het hangt onder andere af van de situatie van de militair of veteraan via welke regeling aanspraak kan worden gemaakt op een letselschadevergoeding. Voor elke regeling gelden aparte voorwaarden.

Wilt u weten of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schadeclaim van defensie? Neem contact met onze defensie letsel expert op. Wij kennen alle regelingen en de voorwaarden.

HOOGTE SCHADECLAIM DEFENSIE

De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door de ernst van het letsel, de gemaakte kosten en de gemiste inkomsten van de militair of veteraan.

Als de minister van defensie heeft erkend dat het letsel een gevolg is van een uitzending of een dienstongeval, dan kunnen dienstslachtoffers een volledige compensatie van de schade krijgen. Welke schade precies wordt vergoed is wel weer afhankelijk van de betreffende regeling waarop aanspraak wordt gemaakt.

ALTIJD GRATIS ADVIES BIJ SCHADEVERGOEDING MILITAIREN EN VETERANEN.

Veel voorkomende schadeposten zijn onder andere:

 • Reiskosten voor bezoek artsen;
 • Medische kosten;
 • Kosten voor opname in ziekenhuis of revalidatie kliniek;
 • Misgelopen oefentoelage;
 • Misgelopen uitzendtoelage;
 • Loopbaanschade en pensioenschade;
 • Kosten voor inschakelen huishoudelijke hulp;
 • Kosten voor inschakelen hulp voor klussen in en rondom woning;

SMARTENGELD VOOR MILITAIR EN VETERAAN MET LETSEL

Smartengeld ofwel immateriële schade is een vergoeding voor de emotionele pijn waarmee een militair of veteraan door zijn letsel mee wordt geconfronteerd. Indien defensie de aansprakelijkheid voor de letselschade erkent, dan wordt bij (blijvende of tijdelijke) invaliditeit een smartengeld vergoeding uitgekeerd.

De hoogte van de smartengeldvergoeding wordt vooral bepaald door de ernst van de lichamelijke of psychische klachten.

Hoe hoog de vergoeding smartengeld wordt hangt af van meerdere factoren maar wordt vooral bepaald door de ernst van de (lichamelijke of psychische) klachten.

BELANGRIJK! Als dienstslachtoffers via het ABP een bijzondere invaliditeitsverhoging ontvangen, dan kan niet nogmaals een vergoeding voor smartengeld worden uitgekeerd. De bijzondere invaliditeitsverhoging is een maandelijkse uitkering die levenslang wordt betaald en bedoeld is als smartengeld.

VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING DEFENSIE

Sinds 2014 is er een nieuwe schadevergoedingsregel in werking getreden waarop militairen en veteranen bij letsel door een uitzending of dienstongeval een beroep kunnen doen. Dit is de regeling “Volledige Schadevergoeding Defensie”.

Met de regeling heeft de minister van defensie willen regelen dat alle militaire oorlogs- en dienstslachtoffers volledig in hun schade worden gecompenseerd. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling “Volledige Schadevergoeding Veteranen” zijn:

 • Na 1 juli 2007 de dienst verlaten;
 • Invaliditeit met dienstverband voor letsel is door defensie erkend;
 • Er bestaat een medische eindstatus voor het letsel (de militair of veteraan is medisch uitbehandeld en de klachten zullen niet meer verminderen).

TIPS VOOR (OUD, EX) MILIATIREN EN VETERANEN MET LETSEL

 • Neem contact op met het veteranenloket;
 • Vraag een militair invaliditeitspensioen bij het ABP;
 • Bewaar uw medische en financiële gegevens zorgvuldig;
 • Bespreek niets over uw schade met de juristen van defensie voordat u onze letseladvocaat heeft gesproken;
 • Houd een dagboek bij waarin u alle schadeposten nauwkeurig opschrijft.

25 MEEST GESTELDE VRAGEN BIJ SCHADEVERGOEDING VETERAAN EN MILITAIR MET LETSEL

Onze defensie letselschadespecialist heeft de 25 meest gestelde vragen over schadevergoeding van veteranen en militairen met letsel op een rij gezet en beantwoord.

SCHADEVERGOEDING DEFENSIE

U wilt een schadeclaim militairen indienen? Wij geven al een groot aantal jaren rechtsbijstand aan militaire oorlogs- en dienstslachtoffers. Wij begeleiden militairen en veteranen stap voor stap gedurende de gehele schaderegeling.

Neem contact met ons op. Wij geven ALTIJD gratis juridisch advies aan militairen en veteranen.