Juridisch hulp voor ambtenaren bij de brandweer

Brandweer Nederland is met ingang van 1 november 2012 de nieuwe naam van het samenwerkingsverband van alle brandweerkorpsen. Brandweer Nederland komt voort uit de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR)  en staat onder leiding van de 25 brandweercommandanten van de 25 veiligheidsregio’s. Daarin werken brandweer, politie, geneeskundige- en gemeentelijke diensten samen om de hulpverlening te coördineren en de crisis of ramp goed het hoofd te kunnen bieden.  Binnen de veiligheidsregio’s werken de verschillende brandweerposten samen.

Bij Brandweer Nederland zijn in totaal ongeveer 30.000 mensen werkzaam zijn, waarvan bijna 80% op vrijwillige basis. Vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer zijn ambtenaren, omdat zij in openbare dienst werkzaam zijn. De brandweer vals net als de gemeente onder de CAR-UWO. Voor de vrijwilligers geldt een eigen rechtspositieregeling, die opgenomen is in hoofdstuk 19 van de CAR-UWO. De overige hoofdstukken van de CAR-UWO zijn op vrijwilligers niet van toepassing. Alle gemeenten zijn gehouden deze rechtspositieregeling toe te passen. De meeste veiligheidsregio’s volgen ook de rechtspositieregeling.

Nieuwsberichten gerelateerd aan de brandweer

Toename aantal verdachten van geweld tegen hulpverleners

Uit zeer recente cijfers blijkt dat het aantal verdachten van…

Plichtsverzuim brandweerman door gevaarzettend rijgedrag

In een recente zaak van 8 maart 2018 bevestigt de Centrale Raad…

Boete van € 21.600 na training brandweer….

In dit geval legde het ministerie van SZW aan het trainingscentrum…

Aanpassing functiewaardering medewerker brandweer aan feitelijke situatie?

In dit geval betrof het een geschil waarbij werd aangevoerd/gesteld…

De Militaire Balie © 2016 Alle rechten voorbehouden. Website door GeusMedia