Juridisch hulp voor ambtenaren bij insolventie/faillissement

Insolventierecht (faillissementsrecht)

Het insolventierecht of faillissementsrecht regelt de verschillende situaties waarin een bedrijf of persoon geconfronteerd wordt met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben die te betalen.

Als een debiteur zijn schulden niet meer betaalt, kunt u zijn faillissement aanvragen. Maar crediteuren kunnen ook uw faillissement aanvragen als u niet meer betaalt. Voor advies in beide gevallen kunt u contact opnemen met onze advocaat faillissementsrecht. Volgens de Faillissementswet kan een schuldenaar failliet worden verklaard indien de aanvrager 1) een onbetaalde opeisbare vordering heeft op de schuldenaar en er 2) daarnaast één of meer andere schuldeisers zijn.

Wij beoordelen of het faillissementsverzoek voldoet aan deze wettelijke vereisten en kunnen het verzoek namens u bij de rechtbank indienen. Indien om uw faillissement wordt verzocht, kunnen wij u bijstaan tijdens de zitting.

Wij staan u voorafgaand, tijdens en na afloop van een faillissementsprocedure bij. Of het nu om een faillissementsaanvraag of juist een verweer tegen een faillietverklaring gaat, onze faillissementsrecht advocaat kan u adviseren over de beste aanpak en strategie, waarbij de focus ligt op het voorkomen van problemen. Maar als het moet, wordt de gang naar de rechter niet geschuwd. Let op, indien u of uw onderneming failliet is verklaard, gelden er zéér korte termijnen voor een eventueel hoger beroep. Het is dus zaak dat u snel contact opneemt met onze insolventie advocaat.

Nieuwsberichten gerelateerd aan insolventie/faillissement

De Militaire Balie © 2016 Alle rechten voorbehouden. Website door GeusMedia