Voor de volgende overheidsdiensten kunnen wij u van dienst zijn

 • Defensie

  Bij defensie werken zowel militairen als burgers en zij hebben een sterk afwijkende rechtspositie.

 • Politie

  Bij de politie werken ambtenaren die zijn belast met de algemene opsporing van strafbare feiten en ambtenaren die technische, administratieve en andere taken verrichten.

 • Brandweer

  Bij de brandweer werken ambtenaren die zowel beroepsmatig als op vrijwillige basis zijn aangesteld. Voor beiden geldt een aparte rechtspositie

 • Gezondheidszorg

  In de gezondheidszorg werken ambtenaren die werkzaam zijn in Verzorgings- en Verpleeghuizen, Gehandicaptenzorg UMC’s, Geestelijke Gezondheidszorg, Thuiszorg en Ziekenhuizen.

 • Ambulancepersoneel

  Sinds 1 januari 2011 vallen de ambtenaren en het particuliere ambulancepersoneel (bijna!) onder dezelfde  CAO Ambulancezorg.

 • Andere ambtelijke functies

  Voor de vele andere ambtenaren gelden vaak aparte wettelijke regels die in acht dienen te worden genomen.

De Militaire Balie © 2016 Alle rechten voorbehouden. Website door GeusMedia