Het militair invaliditeitspensioen (MIP) is een financiële compensatie voor militair oorlogs- en dienstslachtoffers? Er gelden een aantal voorwaarden waaraan de (ex, oud) militair of veteraan moet voldaan om een MIP uitkering te kunnen krijgen.

Heeft u een MIP aangevraagd, maar uw aanvraag is door het ABP afgewezen? Neem binnen 6 weken na de beslissing contact met onze advocaat militair invaliditeitspensioen op. Wij bieden gespecialiseerde rechtsbijstand bij MIP procedures.

VOORWAARDEN MIP

Om in aanmerking te komen voor een militair invaliditeitspensioen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

 • Niet meer aangesteld als militair (ontslag of einde aanstelling);
 • Invaliditeit met dienstverband;
 • Invaliditeitspercentage van 10% of hoger.

LET OP! De invaliditeit (lichamelijk of psychisch) moet een gevolg zijn van een dienstongeval of van een uitzending (invaliditeit met dienstverband). Bij invaliditeit door een defensie bedrijfsongeval bestaat geen recht op een MIP uitkering.

Het MIP kan worden aangevraagd bij het ABP te Heerlen (www.ABP.nl). Vraag een MIP zo snel als mogelijk na dienstverlaten aan. Het Militair invaliditeitspensioen heeft slechts een terugwerkende kracht van 1 jaar!

MILITAIRE VOORZIENINGEN

Naast een MIP uitkering kunnen militair oorlogs- en dienstslachtoffers ook aanspraak maken op militaire voorzieningen. Defensie heeft een groot aantal militaire voorzieningen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Medische hulpmiddelen;
 • Aanpassing in auto;
 • Hobby voorziening, etc.

Om in aanmerking te komen voor een militaire voorziening is het GEEN voorwaarde dat de invaliditeit minimaal 10% bedraagt. Dus ook als u minder dan 10% invalide bent heeft u wellicht recht op een militaire voorziening.

ALTIJD GRATIS JURIDISCH ADVIES AAN MILITAIREN EN VETERANEN

TIP! Bent u veteraan een heeft u letsel (lichamelijk of psychisch) door een uitzending. Meld u zich dan bij het veteranenloket (www.veteranenloket.nl). Zij kunnen u helpen onder andere met het aanvragen van een MIP uitkering.

BIJZONDERE INVALIDITEITSVERHOGING

De bijzondere invaliditeitsverhoging (BIV) is een speciale uitkering die specifiek is bedoeld om smartengeld te compenseren. De bijzondere invaliditeitsuitkering wordt maandelijks betaald.

De BIV is afhankelijk van de mate van invaliditeit met dienstverband.

 • Voor 2007 ontslag? U krijgt een BIV bij minimaal 20% invaliditeit;
 • Na 2007 ontslag? U krijgt een BIV bij minimaal 10% invaliditeit.

LET OP! Indien u voor 1998 bent ontslagen, dan gelden afwijkende voorwaarden om een Bijzondere invaliditeitsverhoging te kunnen krijgen.

MIP AFGEWEZEN. WAT NU?

U heeft een militair invaliditeitspensioen aangevraagd, maar dit wordt door defensie (ABP) afgewezen. Het is van groot belang dat u binnen 6 weken na de afwijzing bezwaar indient!

Er zijn meerdere redenen om in bezwaar te gaan tegen een MIP beslissing, bijvoorbeeld:

 • Post traumatische stress stoornis wordt niet erkend door defensie;
 • Dienstverband wordt niet erkend;
 • Invaliditeit ondergewaardeerd, percentage te laag;
 • Een militaire voorziening wordt afgewezen.

Wilt u een bezwaar indienen? Schakel onze advocaat militair invaliditeitspensioen in voor rechtshulp. Wij nemen de gehele procedure uit uw handen. Wij werken samen met verzekeringsartsen, psychiaters en andere deskundigen om het beste resultaat te boeken.

ONDANKS MIP TOCH NOG SCHADE?

In veel gevallen zal een Militair invaliditeitspensioen niet alle schade van een (oud, ex) militair of veteraan compenseren. Denk bijvoorbeeld aan loopbaanschade en pensioenschade.

Voor militair oorlogs- en dienstslachtoffers zijn er – naast het mip – meerdere mogelijkheden om een letselschadevergoeding van de minister van defensie te verkrijgen:

 • Ereschuldregeling;
 • Regeling “volledige vergoeding defensie”;
 • Aansprakelijkheidsclaim defensie.

Onze defensie letselschade advocaat kent alle regelingen (en de voorwaarden) waarop veteranen en militairen een beroep kunnen doen om een hun volledige schade te verhalen.

DE 20 MEEST GESTELDE VRAGEN OVER HET MIP

Wij hebben de 20 meest gestelde vragen van militairen en veteranen over het militair invaliditeitspensioen voor u verzameld en beantwoord. Er wordt onder andere uitleg gegeven over de hoogte van het MIP, hoe de invaliditeit wordt vastgesteld, het MIP na 65 jaar etc.

Volg de link en krijg antwoord op de 20 meest gestelde vragen over het militair invaliditeitspensioen.

MILITAIR INVALDITEITSPENSIOEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in schadeclaims van militairen en veteranen. U wilt rechtshulp van een advocaat militair invaliditeitspensioen? Neem dan contact met ons op. Wij geven ALTIJD gratis advies aan militairen en veteranen. Vul het antwoordformulier in en wij nemen contact met u op.