De kans dat u als militair tijdens de werkzaamheden een ongeval kunt overkomen is aanzienlijk. Er wordt nu eenmaal zeer realistisch getraind, er wordt gewerkt met zwaar materieel en niet in de laatste plaats de mogelijkheid is aanwezig dat u wordt uitgezonden naar een oorlogsgebied.

Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden van schadevergoeding voor de militair of veteraan die letsel (lichamelijk of psychisch) heeft door een dienstongeval of uitzending? De mogelijkheden om de schade te verhalen zijn ruim! Er zijn verschillende regelingen waar militaire oorlogs- en dienstslachtoffers een beroep op kunnen doen bij schade.

LET OP! Niet voor elk ongeval tijdens de werkzaamheden bij defensie zijn de schadevergoedingsmogelijkheden ruim. Bij een bedrijfsongeval is de kans groot dat de militair met restschade blijft zitten en dus de minister van defensie aansprakelijk moet stellen voor een schadevergoeding.

Wij zijn gespecialiseerd in het claimen van schadevergoeding bij dienstongevallen. De voordelen:

 • Wij zijn oud- defensiemedewerkers, dus we kennen de organisatie;
 • Wij zijn lid van de LSA, WAA, ASP, dus de kwaliteit is gewaarborgd;
 • Wij hebben veel procedures tegen defensie gewonnen, zoals bijvoorbeeld van de PTSS Libanonveteraan Kriznaric.

DIENSTONGEVAL MILITAIR, BEDRIJFSONGEVAL, BEROEPSINCIDENT

Hoe een ongeval tijdens de werkzaamheden bij defensie wordt aangemerkt, wordt bepaald door de omstandigheden waaronder de militair het ongeluk is overkomen.

ALTIJD GRATIS JURIDISCH ADVIES BIJ EEN DIENSTONGEVAL DEFENSIE.

Dienstongeval

Als een militair een ongeluk tijdens een missie of onder oorlogs nabootsende omstandigheden (oefening) overkomt, dan is in beginsel sprake van een dienstongeval. Voorbeelden van een dienstongeval defensie:

 • Een militair raakt tijdens een missie betrokken bij een ongeluk met een militair voertuig;
 • Tijdens een uitzending loopt de militair op een explosief

Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval defensie is aan de orde als de militair tijdens zijn gewone werkzaamheden het slachtoffer wordt van een ongeluk.

Voorbeelden van een militair bedrijfsongeval:

 • Een militair overkomt een ongeval tijdens LO-sport;
 • Een militair wordt tijdens een reguliere verplaatsing in Nederland aangereden door een militair voertuig.

Beroepsincident

Een defensie beroepsincident is eigenlijk een bedrijfsongeval tijdens werkzaamheden met een specifiek gevaar. Er worden werkzaamheden uitgevoerd met een verhoogd risico.

Voorbeelden van een beroepsincident defensie:

 • Een marechaussee loopt letsel op bij een aanhouding van een verdachte die zich verzet;
 • Een motorrijder van de marechaussee overkomt tijdens de begeleiding van een konvooi een ongeluk.

Kortom, de vraag of sprake is van een dienstongeval, bedrijfsongeval of beroepsincident wordt beantwoord door de omstandigheden waaronder het ongeluk plaatsvond.

BEROEPSZIEKTE DEFENSIE

Een beroepsziekte is een ziekte die is veroorzaakt door de werkomstandigheden. De militair is ziek geworden door het werk.

Voorbeelden van een beroepsziekte defensie zijn:

 • Gehoorklachten;
 • Posttraumatische stress stoornis.

Een beroepsziekte bij een militair of veteraan wordt pas aangenomen als uit onderzoek is gebleken dat de ziekte is ontstaan door het werk.

DIENSTONGEVAL DEFENSIE? VUL HET PROCES VERBAAL VAN ONGEVAL IN!

Na een ongeval (bedrijfsongeval of dienstongeval) moet een proces verbaal van ongeval worden ingevuld. In het proces verbaal van ongeval dient het ongeluk en de omstandigheden nauwkeurig beschreven te worden.

Het proces verbaal van ongeval is een zeer belangrijk document en is de basis voor de schadevergoeding voor militairen! Besteed dus aandacht aan het proces verbaal en vul het zo volledig en nauwkeurig mogelijk in.

SCHADEVERGOEDING BIJ DIENSTONGEVAL DEFENSIE

Bij letselschade door een dienstongeval heeft de (oud, ex) militair en veteraan mogelijk aanspraak op een schadevergoeding. Er zijn meerdere mogelijkheden om een compensatie voor schade te krijgen:

 • Militair invaliditeitspensioen, bijzondere invaliditeitsverhoging, voorzieningen;
 • Regeling Volledige schadevergoeding;
 • Aansprakelijkheid defensie.

Onze militair letselschade advocaten kennen alle verschillende regelingen en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een schadeloosstelling na een dienstongeval.

AANSPRAKELIJKHEID DEFENSIE NA DIENSTONGEVAL

De minister van defensie heeft als werkgever de verplichting om – binnen het redelijke – er alles aan te doen om te voorkomen dat militairen tijdens hun werkzaamheden letsel kunnen  oplopen. Deze plicht heet de zorgplicht werkgever.

De zorgplicht van de werkgever is erg streng en uit de rechtspraak blijkt dat niet snel wordt aangenomen dat de werkgever zijn zorgplicht is nagekomen bij een dienstongeval. Kortom, bij een dienstongeval is de kans groot dat defensie aansprakelijk is voor de schade.

VOLLEDIGE SCHADEVERGOEDING NA AANSPRAKELIJKHEID DIENSTONGEVAL

Als de minister van defensie de aansprakelijkheid voor het dienstongeval (of bedrijfsongeval of beroepsziekte) aanvaard, dan moet alle schade van de militair of veteraan worden vergoed.

Schade bestaat uit:

 • Gemaakte kosten;
 • Gemiste inkomsten;

DE 27 MEEST GESTELDE VRAGEN BIJ EEN DIENSTONGEVAAL DEFENSIE

Wij hebben de 27 meest gestelde vragen van militairen en veteranen over een dienstongeval defensie verzameld en beantwoord. Er wordt onder andere uitleg gegeven over het schaderegelingstraject, de regeling ereschuld en smartengeld.

Volg de link en krijg antwoord op de 27 meest gestelde vragen bij een dienstongeval defensie.

RECHTSBIJSTAND BIJ LETSEL NA SCHADE DIENSTONGEVAL DEFENSIE

U wilt een gespecialiseerde defensie letselschadespecialist? Neem dan contact met ons op. Wij geven ALTIJD gratis advies aan militairen en veteranen. Vul het antwoordformulier in en wij nemen contact met u op.