In de volgende rechtsgebieden kunnen wij u van dienst zijn

 • Arbeidsrecht (Ontslagrecht)

  De ontslagprocedure voor een ambtenaar hangt niet af van de reden van ontslag. Het arbeidsrecht voor ambtenaren kenmerkt zich door het feit dat zowel de ambtenaar (de werknemer) als de werkgever zich aan bepaalde procedures moeten houden.

  Lees verder!

 • Strafrecht

  Onze strafrechtadvocaten kunnen het niet vaak genoeg zeggen. Het worden aangemerkt als verdachte in de zin van het strafrecht, dient voor – iedere – ambtenaar het startsein te zijn om – gelijk – informatie in te winnen over zijn of haar de rechtspositie!

  Lees verder!

 • Sociale Zekerheidsrecht

  Nederland heeft een uitgebreid stelsel aan wetten en regelgeving op het gebied van de sociale zekerheid.

  Lees verder!

 • Personen- en familierecht

  Dit is eigenlijk de grootste praktijk, aangezien hier alle overblijvende geschillen en problemen zich verzamelen.

  Leer verder!

 • Huurrecht

  Huur kan betrekking hebben op veel verschillende zaken waaronder roerende en onroerende zaken, gebouwde en ongebouwde zaken. Daarnaast kan de bestemming van huurobjecten verschillen, zoals huur van woonruimte, huur van winkelruimte en huur van kantoorruimte. Al deze verschillende soorten huurovereenkomsten hebben een eigen wettelijke regeling.

  Lees verder!

 • Letselschade

  Van letselschade is sprake als de ambtenaar te maken krijgt met letsel (psychisch of lichamelijk) en daardoor schade lijdt.

  Lees verder!

 • Bestuursrecht

  In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van besluiten, bijvoorbeeld over subsidies of vergunningen.

  Lees verder!

 • Civielrecht

  Het civiele recht omvat alle soorten rechtsverhoudingen tussen natuurlijke personen en/of rechtspersonen onderling.

  Lees verder!

 • Erfrecht

  Het erfrecht regelt wat er bij overlijden van iemand gebeurt met zijn bezittingen en schulden, ook wel de erfopvolging genoemd.

  Lees verder!

 • Insolventierecht (faillissementsrecht)

  Het insolventierecht of faillissementsrecht regelt de verschillende situaties waarin een bedrijf of persoon geconfronteerd wordt met schulden waarbij debiteuren moeilijkheden hebben die te betalen.

  Lees verder!

De Militaire Balie © 2016 Alle rechten voorbehouden. Website door GeusMedia