Plichtsverzuim brandweerman door gevaarzettend rijgedrag

In een recente zaak van 8 maart 2018 bevestigt de Centrale Raad van Beroep uitspraak van de rechtbank. Een brandweerman heeft onvoorzichtig en onverantwoord rijgedrag vertoond door bewust niet te stoppen met zijn voertuig voor een persoon die zich op zijn rijroute bevond. Het ging om een projectleider van de bouw van de nieuwe brandweerkazerne. Niet van belang in deze zaak is of deze informatie bij de brandweer man bekend was of dat er (verbods)borden op de bouwplaats waren aangebracht. De brandweerman heeft bewust het risico genomen om de persoon in gevaar te brengen. De brandweerman beweert dat sprake was van een situatie vergelijkbaar met die van een burger die een noodhulpverlener belemmert in diens noodhulptaken. Omdat de brandweerman slechts ter plaatse was om spullen uit te laden, oordeelt de Raad dat van zo’n situatie geen sprake was.

De brandweerman heeft aldus niet gedaan wat een goed ambtenaar in gelijke omstandigheden behoort te doen, zodat sprake is van plichtsverzuim. Dit plichtsverzuim kan aan hem worden toegerekend en dus kan hem een disciplinaire maatregel opgelegd worden. De brandweerman is na het gevaarzettend rijgedrag ontslagen.

De Raad oordeelt dat de opgelegde maatregel niet onevenredig. Er is meegewogen dat de brandweerman als een gewaarschuwd man gold. Hij was namelijk al in verband met eerder als plichtsverzuim aangemerkt rijgedrag erop gewezen dat hem een allerlaatste kans wordt gegund en dat soortgelijk gedrag of enige andere ernstige misdraging niet nogmaals zal worden geaccepteerd.

Nu gaat het plichtsverzuim weer om het rijgedrag van de brandweerman. Van een medewerker van de brandweer mag worden verwacht dat hij zich onthoudt van dergelijk, gevaarzettend gedrag. De langdurige, goede staat van dienst van de brandweerman leidt niet tot een ander oordeel.

Het hoger beroep slaagt dus niet en het ontslag houdt stand.

Bij deze bent u gewaarschuwd dat wanneer u soortgelijk gedrag vertoont, er als brandweerman sprake kan zijn van plichtsverzuim.

(ECLI:NL:CRVB:2018:680).