Defensie verbiedt militairen gebruik van brandgevaarlijke middelen

In de zuidelijke helft van het land mogen militairen tot nader order geen pyrotechnische middelen gebruiken. Dat betekent dat het verboden is te oefenen met alles wat ploft, knalt of op een andere manier brandgevaar oplevert. Het ministerie heeft het verbod vandaag opgelegd vanwege de droogte, de hitte en daardoor de verhoogde kans op brand.
Source: Defensie