Kabinet scherpt Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 aan

Na weging van de uitslag van het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) 2017 kondigt het kabinet een wetswijziging aan. In een brief aan de Tweede Kamer benoemt het kabinet 6 elementen die gericht zijn op het aanscherpen van de werking van de wet.
Source: Defensie