Directeur MIVD: pogingen voorkomen om materiaal vernietigingswapens te kopen

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) is de afgelopen jaren volop in actie geweest. “We hebben een substantieel aantal pogingen verhinderd om aan kennis en materialen voor massavernietigingswapens te komen. Dit laat mij zien dat Nederlandse bedrijven en kennisinstituten zich nog steeds onvoldoende bewust zijn van het risico dat landen als Iran, Noord-Korea, Pakistan en Syrië ook in Nederland kunnen ‘winkelen’.”
Source: Defensie