Mijnenbestrijdingsoefening om visserij en scheepvaart te dienen

De Noordzeebodem ligt nog altijd bezaaid met vooral oude vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. De mogelijk nog duizenden explosieven, waaronder ook zeemijnen, leveren nog steeds gevaar op voor visserij en scheepvaart. Marine-eenheden zijn al vele jaren in touw de gevaarlijke projectielen te ruimen. Om dat goed en veilig te doen wordt er regelmatig geoefend, zoals nu… onder de noemer Sandy Coast 2018.
Source: Defensie