Verbeet voorzitter visitatiecommissie Defensie en Veiligheid

Oud-voorzitter van de Tweede Kamer Gerdi Verbeet is benoemd tot voorzitter van de visitatiecommissie Defensie en Veiligheid. Deze commissie toetst de komende 3 jaar de voortgang van de veiligheidsmaatregelen die Defensie neemt.
Source: Defensie