Defensie inventariseert legering

Defensie laat deze en volgende maand 3 zogenoemde expertteams de staat van rond de 300 legeringsgebouwen, inclusief die in Münster en de Cariben, in kaart brengen. Daardoor ontstaat er goed inzicht in wat er de komende jaren kan worden verbeterd. Daarnaast wordt dit jaar 25 miljoen extra geïnvesteerd in de verbetering van werkplekken en locaties. Het gaat in eerste instantie om het wegwerken van onderhoudsachterstanden die in de periode van bezuiniging zijn ontstaan.
Source: Defensie