Verantwoordingsdag 2017

Het Kabinet legt vandaag verantwoording af over de financiën en het beleid van vorig jaar. Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem presenteerde namens het kabinet het Financieel Jaarverslag 2016 van het Rijk. Dit bevat de jaarverslagen van alle departementen, dus ook van Defensie.
Source: Defensie