IT van Defensie op weg naar toekomstbestendigheid

“Delen van de IT van Defensie stammen in opzet nog van het begin van deze eeuw. In hoeverre ben je daarmee nog toekomstbestendig?” Dat vraagt brigadegeneraal Jean Paul-Duckers zich af.  De programmadirecteur van het programma Grensverleggende IT (GrIT) merkt op dat onderdelen wel zijn vernieuwd maar lang niet alles.
Source: Defensie