Middendorp steunt Europese ideeënwedstrijd

Denk groot. Begin klein, maar begin wel. Onder dat motto beval commandant der Strijdkrachten generaal Tom Middendorp gisteren de Nederlandse finale aan van Ideas From Europe (IFE). Onder die vlag wordt in alle EU-lidstaten naar innovaties gezocht die mogelijk oplossingen bieden voor maatschappelijke problemen. Niet alleen in eigen land, maar misschien ook in andere.
Source: Defensie