Torpedoverdedigingssysteem voor marineschepen

De marine schaft voor de grote oppervlakteschepen een torpedoverdedigingssysteem aan. Dit beschermt de 6 fregatten, de 2 amfibische landing platform docks en het joint logistic support ship tegen vijandelijke onderzeeboten. Naast deze 9 schepen krijgt ook het nieuw te bouwen combat support ship het systeem.
Source: Defensie