Verantwoordingsdag 2018: Defensie werkt aan herstel

Het Rijk en daarmee ook Defensie legt vandaag verantwoording af over de financiën en het gevoerde beleid van 2017. Minister van Financiën Wobke Hoekstra bood vandaag de Tweede Kamer het ‘Financieel Jaarverslag 2017 van het Rijk’ aan.
Source: Defensie