Reactie berichtgeving chroom-6 onderzoek RIVM

Diverse media berichten vandaag over het RIVM-onderzoek naar het gebruik van Chroom-6 op zogeheten prepositioned organizational materiel storages (POMS) locaties.  De zogeheten paritaire commissie, die het onderzoek begeleidt, organiseert op 4 juni een persconferentie. Tijdens deze conferentie licht het RIVM de onderzoeksresultaten toe en zal de paritaire commissie ingaan op haar aanbevelingen aan Defensie. Aansluitend reageert staatssecretaris van Defensie Barbara Visser. Na de persconferentie zijn de RIVM-rapporten openbaar.
Source: Defensie