Missie in Mali stopt, bijdrage Afghanistan juist groter

Nederland stopt op 1 mei 2019 met de missie in Mali. De huidige bijdrage aan de NAVO-missie in Afghanistan van 100 militairen wordt verlengd tot en met 2021 en uitgebreid met 60 militairen. Het gaat hierbij vooral om special forces die de Afghaanse commando’s in Mazar-e-Sharif gaan trainen en begeleiden. Ook blijft Nederland bijdragen aan de NAVO-inzet in Litouwen, tot en met 2020. De Ministerraad stemde hier vandaag mee in.
Source: Defensie