Missile away!

Met het lanceren van 4 Patriot-raketten heeft de Task Force Patriot de evaluatie op Kreta afgerond. Dat gebeurde de afgelopen 2 dagen. De eenheid van het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigings Commando is door een internationaal gezelschap van luchtverdedigers beoordeeld. Ook zijn nieuwe systemen getest waarmee de eenheid in technisch opzicht een stap voorwaarts zet.
Source: Defensie