Eenmalige uitkering voor defensiemedewerkers

Alle medewerkers van Defensie krijgen nog dit jaar een eenmalige uitkering van € 750,- bruto. Reservisten ontvangen een uitkering naar rato van het aantal uren dat zij in 2018 in dienst werden opgeroepen.
Source: Defensie