Bescherming koopvaardij niet meer alleen militaire taak

Behalve militairen, mogen binnenkort ook particuliere beveiligers Nederlandse koopvaardijschepen beschermen tegen piraterij. Ze kunnen indien nodig wapens en geweld gebruiken. De Eerste Kamer nam vandaag het initiatiefvoorstel aan.
Source: Defensie