Begrip voor morele verwonding militairen

Militairen die na uitzending met problemen kampen, zijn gebaat bij meer begrip voor de morele complexiteit van moderne oorlogen. Tine Molendijk, docent en onderzoekster aan de Faculteit Militaire Wetenschappen, promoveerde vandaag in Nijmegen op een onderzoek naar morele verwonding, politieke besluitvorming en publieke opinie.
Source: Defensie