Defensie is 'the last man standing'

“Niemand weet hoe het gaat lopen. Maar als het gros van de Nederlanders ziek wordt, is het een geruststellende gedachte dat er bij Defensie meer dan 46.000 militairen werken. De meesten zijn jong en fit. We kunnen veel aan. We zijn ‘the last man standing’.”
Source: Defensie