Jaarrapportage IGK: hoger moreel maar ook zaken nog niet op orde (video)

Het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord heeft een goede impuls gegeven aan de motivatie en het moreel van Defensiepersoneel. Ook de aanschaf van nieuw materieel draagt daaraan bij. Toch heerst op de werkvloer een gevoel van traag herstel. Dat schrijft de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht in zijn jaarrapportage over 2019. Vandaag is het aangeboden aan de Kamer.
Source: Defensie