Strategisch Kompas leidt naar sterker Europa

Concrete en realistische ideeën voor een sterkere en zelfredzamere EU. Dat was het doel van de brainstorm van de Europese Defensieministers over het Strategisch Kompas, vandaag in Lissabon. Het kompas moet richting geven aan het Europese veiligheid- en defensiebeleid voor de komende 5 tot 10 jaar. Door duidelijke veiligheidsprioriteiten te stellen en concrete, haalbare doelen. Daarmee kan Europa eensgezinde en op elkaar afgestemde besluiten nemen.
Source: Defensie