Koepel over radar Wier tegen geluidsoverlast

De SMART-L radar in Wier krijgt een koepel. Uit onderzoek van Defensie en fabrikant Thales afgelopen zomer blijkt dat een dergelijke koepel naar verwachting het geluidsniveau merkbaar reduceert. Nu voldoet de radar nog niet aan de geluidsnormen voor de avond- en nachtelijke uren en veroorzaakt geluidshinder in de omgeving.
Source: Defensie