Voornemen tot uitbreiding verplichte vaccinatie militairen

Defensie is van plan om de ‘Tijdelijke regeling vaccinatie COVID-19’ uit te breiden. De huidige regeling maakt een COVID-19 vaccinatie al verplicht voor een aantal militairen die in het buitenland verblijven. De uitgebreide regeling bepaalt dat de COVID-19 vaccinatie ook verplicht is voor militairen die zich voorbereiden op inzet of gereed staan voor inzet. De voorgenomen uitbreiding wil Defensie eerst overleggen met de bonden. De uitbreiding is dus nog niet van kracht.
Source: Defensie