Defensie voorziet IVD van update rond beoordelen risico’s werken met gevaarlijke stoffen

Defensie heeft de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) een update gegeven over de zogenoemde Nadere Inventarisatie Gevaarlijke Stoffen (NIGS). De IVD doet onafhankelijk onderzoek naar de stappen die Defensie heeft gezet om de risico’s van werken met gevaarlijkste stoffen verder te inventariseren, te beoordelen en te beheersen.
Source: Defensie