Nederlandse militairen beëindigen bijdrage multinationale battlegroup in Roemenië

De Nederlandse bijdrage aan de multinationale battlegroup in Roemenië is ten einde. Gedurende 1 jaar waren landmachtmilitairen gestationeerd in het Oost-Europese land. Aanleiding was de inval van Poetins troepen in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande dreiging aan de oostflank van het NAVO-grondgebied.
Source: Defensie