Lindelauf benoemd tot hoogleraar op het gebied van data science en kunstmatige intelligentie

Het is belangrijk het kennisgebied over data science en kunstmatige intelligentie in het defensie- en veiligheidsdomein te versterken. Voormalig luchtmachtofficier dr. ir. Roy Lindelauf draagt daar in elk geval zijn steentje aan bij. Vandaag is hij benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Data Science in Military Operations’. Dat is bij de vakgroep Krijgswetenschappen van de Faculteit Militaire Wetenschappen.
Source: Defensie