Rapport: niet gestuit op misstanden bij COID, Defensie neemt aanbevelingen over

De commissie die meldingen van vermoedens van misstanden binnen de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID) heeft onderzocht, constateert dat er geen sprake is van integriteitsschendingen of misstanden. De commissie ziet wel verschillende verbeterpunten, onder andere op het gebied van professionaliteit van onderzoek, sociale veiligheid en archivering. De aanbevelingen om dit te verbeteren worden door Defensie onderschreven en opgevolgd.
Source: Defensie