Nederland verbindt zich bij NAVO-top aan uitgavennorm

Op de NAVO-top in Vilnius hebben alle bondgenoten zich gecommitteerd aan de Defence Investment Pledge. Nederland zal de komende jaren minimaal 2% van het bruto binnenlands product aan Defensie besteden. Dit vanwege de verslechterde veiligheidssituatie in Europa. De investering is nodig om capaciteiten op te bouwen om zo te blijven bijdragen aan de versterking van de bondgenootschappelijke afschrikking en verdediging. En uiteraard ook aan de weerbaarheid van Nederland zelf.
Source: Defensie