Defensie ontdekt afwijking bij munitie voor 81mm mortieren

Aan de munitie voor 81mm mortieren zijn onregelmatigheden geconstateerd. Dat gebeurde tijdens schietoefeningen. Uit voorzorg is het gebruik van de munitie gestopt. Het Defensie Munitiebedrijf onderzoekt de kwestie. Afhankelijk van de uitkomst wordt bepaald of er verdere maatregelen nodig zijn.
Source: Defensie