Prinsjesdag 2023: Dreigingen wereldwijd onderstrepen noodzaak van een sterke krijgsmacht

De toegenomen dreigingen wereldwijd maken een sterke krijgsmacht noodzakelijk. Volgend jaar heeft het kabinet € 21,4 miljard begroot. Dat is voor de invulling van de grondwettelijke taken van Defensie en om de gereedheid en inzetbaarheid van eenheden te versterken. De versterking van de krijgsmacht gebeurt steeds meer in samenwerking met Europese- en NAVO-partners. Ook wordt de steun voor Oekraïne onverminderd voortgezet door materieel te blijven leveren en de Oekraïense krijgsmacht te trainen.
Source: Defensie