Nieuw Geneeskundig Commando zorgt voor meer verband in de keten

Defensie is een nieuw commando rijker. Op de Legerplaats Ermelo was vandaag de oprichtingsceremonie van het Geneeskundig Commando. Dit voert vanaf nu de regie over de volledige grondgebonden operationele gezondheidszorgketen.
Source: Defensie