Akkoord arbeidsvoorwaarden Defensie: 7% meer loon over periode januari 2025 – september 2026

Defensiepersoneel krijgt vanaf 1 januari een loonsverhoging van 5% en vanaf 1 januari 2026 nog eens 2%. Deze loonsverhogingen maken deel uit van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord over de periode 1 januari 2025 tot 1 september 2026. 
Source: Defensie