Baan op maat voor Reservisten Specifieke Deskundigheid

Of je je als reservist nou 4 of 30 uur per week kunt inzetten voor Defensie, er is altijd wel een plek en een passende manier van inzet te vinden. Met die gedachte zijn deze week ruim 100 reservisten bijgepraat. Dat gebeurde tijdens het jaarlijks evenement van de HUB Reservisten Specifieke Deskundigheid (RSD). Dit is een matchingplatform voor RSD’ers.
Source: Defensie