Strafontslag politiemol

In een uitspraak van de rechtbank Limburg is onlangs bepaald dat de korpschef gerechtigd was om een disciplinaire maatregel van strafontslag aan een politieambtenaar op te leggen. Volgens de rechtbank was er, ook gelet op de omvang van de gedragingen, sprake van zeer ernstig plichtsverzuim.

De politieambtenaar had namelijk zeer frequent de politiesystemen geraadpleegd naar personen en/of onderzoeken waar hij geen betrokkenheid bij had. Daarnaast heeft hij de bestanden geëxporteerd en gekopieerd naar externe gegevensdragers en deze buiten het politiedomein gebracht.

Naar aanleiding van het gegeven dat de politieambtenaar de aan hem verweten gedragingen niet heeft weersproken, maar slechts heeft gesteld dat er geen sprake is geweest van plichtsverzuim, neemt de rechtbank aan dat de politieambtenaar de gedragingen heeft begaan.

Het strafontslag houdt in beroep zodoende stand.

(ECLI:NL:RBLIM:2018:2062).