Gunning bouwgrondvoorbereiding marinierskazerne uitgesteld

Defensie stelt de gunning van de bouw-voorbereidende werkzaamheden van de nieuwe Marinierskazerne met 3 maanden uit. Mede om die reden wordt ook de dialoog over de aanbesteding van de bouw en exploitatie opgeschort.
Source: Defensie