Schietbaan KCT: communicatie niet goed verlopen, maar geen onveilige situatie

Vandaag berichten het AD en Nieuwsuur over het gebruik door Defensie van het civiele schietcomplex Markiezaat. Daarin wordt beweerd dat personeel van het Korps Commandotroepen (KCT) bij schietoefening op Markiezaat jarenlang is blootgesteld aan te hoge concentraties schietgassen. Defensie weerlegt deze beweringen, maar erkent ook dat door miscommunicatie zaken niet zijn meegenomen bij de besluitvorming over het al dan niet gebruiken van Markiezaat. “Dat is niet goed, maar er was in die periode door de genomen maatregelen geen sprake van een onveilige situatie”, zegt Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Leo Beulen.
Source: Defensie