Defensie en partners tonen innovatiekracht

Ontwikkelingen binnen wetenschap en technologie versnellen ongekend snel. Om een toekomstbestendige en hoogwaardige krijgsmacht te blijven, investeert Defensie in kennis en innovatie. Het jaarlijkse evenement Innovation in Defence geeft een overzicht van de kennis die afgelopen 4 jaar is opgebouwd bij de defensieacademie en samenwerkende kennisinstituten als TNO en Marin.
Source: Defensie