Joep Wijnands directeur-generaal

Joep Wijnands wordt directeur-generaal van het directoraat-generaal Beleid in oprichting. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht door minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2019.
Source: Defensie