Defensie en de Centrales weer om tafel voor arbeidsvoorwaarden

De centrales en Defensie hebben vandaag afgesproken om de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket te hervatten. Het streven is om zo snel mogelijk een nieuw akkoord te sluiten. 
Source: Defensie