Brochure over rechten en plichten reservisten bij gemeenten

Er moet altijd ruimte zijn voor overleg. Daarom dienen gemeenteambtenaren kenbaar te maken bij hun werkgever dat zij reservist zijn. De samenleving kan immers niet zonder reservisten. De voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen schrijft het in het voorwoord van de ‘Handreiking reservisten bij gemeenten’.
Source: Defensie