Tweede Kamerleden krijgen kerstkaart met vraag om vuurwerkverbod

Ook in 2019 kwam er geen verbod op knalvuurwerk. De politiek laat daarmee een belangrijke maatregel liggen om geweld tegen politiemensen en hulpverleners rond de jaarwisseling tegen te kunnen gaan. We hebben alle Tweede Kamerleden met een kaart duidelijk gemaakt dat we dit teleurstellend vinden en dat we hopen dat het verbod er in 2020 wel komt.

 

Geacht lid van de Tweede Kamer,

Als politiemensen en hulpverleners wensen wij u prettige kerstdagen en een gelukkig 2020. We wensen ook dat onze werkomstandigheden de volgende jaarwisseling aanzienlijk zijn verbeterd.

Met Oud & Nieuw zien wij steevast een enorme toename van geweld. Dat geweld richt zich deels op ons – degeenn die juist komen om te helpen. Wij staan er voor de burger wanneer dat nodig is. Staat u er dan nu voor ons?

Het kabinet kwam dit jaar met een verbod op F3-vuuwerk. Maar dat gaat pas in 2020 in. Het is bovendien te beperkt en maakt handhaving nodeloos ingewikkeld. Ook gemeentelijke verboden en het strafbaar stellen van het verhinderen van hulpverleners, veranderen uiteindelijk niets aan de omstandigheden waaronder wij ons werk moeten doen.

We doen daarom een dringend beroep op u om in 2020 daadkracht te tonen en een verbod op knalvuuwerk te regelen.

Met vriendelijke groet,

Namens de veiligheidsketen Nederland

ACP, BOA-ACP, VBV, VMHP, ANPV, Coalitie voor Veiligheid

Source: Politie